Logo

Produktblad
Koncept
Länk till Appmarket

Logo

Skapa tidssedel eller körjournal automatiskt med GPS

GPS WorkTime

Denna app är till för dig som rör dig i arbetet och behöver rapportera/debitera tiden som lagts ned på ett visst ställe, eller bara är ute efter en körjournal.

Tidsregistrering

Grundidén är att använda GPS´en för att ta reda på vart du befinner dig. Telefonen lägger automatiskt in den tid som du tillbringar på platsen, med aktuell adress och sammanställer detta så du på ett enkelt sätt får en lista över de kunder/platser du besökt, en automatisk tidsssedel, tidsregistrering, körjournal. Resan som ligger emellan platserna kopplas till den kund/den plats som resan slutar på, detta kan sedan ändras till att kopplas till den plats som ska debiteras. Vid de tillfällen som resan utgår ifrån något annat ställe än vad som ska debiteras kan man ändra slutmålet eller starten så att rätt resväg debiteras.

Enkel loggning av arbetstid

Tanken är att man startar loggningen på morgonen, innan man åker hemifrån, sedan är loggningen igång över dagen och samlar in vad du gör under dagen. Sedan kan man åter hemma eller på arbetsplatsen gå igenom vad man gjort under dagen, ändra namnet på de platser som man varit på för första gången till exempel namnet på personen som man har gjort arbetet för. Här har man också möjlighet att lägga in vilka arbetsuppgifter man gjorde under den aktuella tiden. Dessa tider kan sen tas ut i excel-rapporter liknande en tidssedel, arbetstidsrapport eller körjournal på olika sätt, dels uppdelad på dagar eller uppdelad per kund.

Screenshot
Daysummary